Blacky wł. Arletta Sozańska


Infiniti Azgard "Finka"
pies asystujący - została wyszkolona przez Fundację DoGiQ
Artykuł


Czoka-Azgard for Dogiq rozpoczyna szkolenie przez zespół osób fundacji dogig
projekt ,,Czoka" ma na celu wyszkolenie i przekazanie psa terapeutycznego
życzymy powodzenia i Trzymamy kciuki
Magic Touch Azgard - Łajka
pies terapeutyczny - dogoterapeuta